Advokat med speciale i tvangsfjernelse

Sager om tvangsfjernelse af et eller flere børn er opslidende, dybt ulykkelige og en voldsom indgriben i en families liv. Det gælder både for forældre, børn og den øvrige familie. Bare en snak om en mulig tvangsfjernelse kan være et helt utroligt hårdt slag. Derfor er det vigtigt at finde en advokat med speciale i tvangsfjernelse, der kan bistå, rådgive og hjælpe, hvis du, eller du og din partner står i en situation, hvor fjernelse af et eller flere børn har været nævnt, om end kun som en mulighed på et eller andet tidspunkt.

En advokat med speciale i tvangsfjernelse kan være med til at sikre dig, at alle sagens aspekter bliver belyst og undersøgt grundigt, inden afgørelsen om en eventuel tvangsfjernelse tages af Børn- og Ungeudvalget i den kommune, du bor.

Din advokathjælp af gratis

Et af de steder, hvor du kan få hjælp i sager om tvangsfjernelse er hos tvangsfjernelse.com, hvor du finder advokater med speciale i tvangsfjernelse, og i sager om tvangsfjernelse er du som forælder, eller I som forældre berettiget til gratis advokatbistand. Det er også vigtigt at understrege, at du ikke har pligt til at vælge en advokat, der bor tæt på dig eller måske endda i samme kommune. Du må altså vælge en hvilken som helst advokat, og naturligvis en advokat med speciale i tvangsfjernelse.

Sådan kan din advokat med speciale i tvangsfjernelse hjælpe

Din advokat med speciale i tvangsfjernelse kan først og fremmest støtte dig, være med til møder og agere som bisidder for dig. Dernæst vil advokaten kunne sikre, at beslutningen om tvangsfjernelse tages på et så kvalificeret grundlag som muligt. Det vil sige, at du sammen med din advokat kan sørge for, at alle aspekter tages med i betragtning, at der ikke glemmes noget, at frister og opfølgning på handleplaner og andet faktisk er sket.

En advokat med speciale i tvangsfjernelse vil fx sørge for, at de gode ting, der er i familien – alt det der faktisk fungerer, også bliver påpeget og taget med i betragtning, når det skal afgøres, hvad der vil være bedst for barnet.

Inden Børn- og Ungeudvalget i din kommune kommer med en afgørelse i din sag, har du ret til sammen med din advokat med speciale i tvangsfjernelse at give din udlægning og dit syn på tingene ved et møde med udvalget, så du er sikker på, at du som forælder også er blevet hørt.